Try It!

Importera områden och punkter från fil

Atlas stödjer import av områden och punkter. Detta gör det möjligt för dig att använda information från andra system som t ex innehåller postnummer, adresser eller geodata och visualisera informationen i Atlas.

För att importera områden och punkter i Atlas behöver du ha en importfil i Excel- eller CSV-format. Respektive importfil behöver ha följande obligatoriska kolumner och innehåll:

Importfil områden

  • Namn - valfritt
  • Postnummer eller postort - t ex 114 59 eller Stockholm

Importfil punkter

  • Namn - valfritt
  • Gatuadress - t ex Skeppargatan 65
  • Postnummer - t ex 114 59
  • Postort - t ex Stockholm

Istället för gatuadress, postnummer och postort går det att importera koordinater/geokod i systemet WGS84, t ex Latitude: 57.68506 Longitude: 12.00268

Importera områden och punkter

  1. Klicka på de tre lodräta prickarna till höger om gruppnamet och välj "Import"
  1. Nu öppnas importdialogen där första steget är att hämta importfilen från din dator