Try It!

Exportera områden och punkter

I Atlas kan du exportera information om dina områden och punkter.

I Atlas kan du exportera information om områden, t ex områdesnamn och postnummer, till en Excel-fil eller exportera områden som polygoner till en GeoJson-fil.

Exportera områden till fil

  1. Markera de områden du vill exportera genom att klicka på de tre lodräta prickarna till höger om gruppnamnet där områdena som ska exporteras finns.
  2. Välj "Export". Till vänster om områdesnamnen visas kryssrutor. Kryssa i "Select all" för att välja alla områden eller enskilda kryssrutor för de områden som ska väljas för export.
  3. Scrolla ner längst ned i listan och klicka på "XLSX" eller "GeoJson" till höger om rubriken "Export".
  4. I nästa steg väljer du vilken information som, förutom områdesnamn, ska finnas med i filexporten, t ex distrikt, läns- och kommunkod. Klicka på knappen "Export". Ett e-postmeddelande med en länk för att ladda ner exporten kommer att skickas till din e-postadress när den är klar.

Exportera punkter till fil

  1. Markera de punkter du vill exportera genom att klicka på de tre lodräta prickarna till höger om gruppnamnet där punkterna som ska exporteras finns.
  2. Välj "Export". Till vänster om punktnamnen visas kryssrutor. Kryssa i "Select all" för att välja alla punkter eller enskilda kryssrutor för de punkter som ska väljas för export.
  3. Scrolla ner längst ned i listan och klicka på "XLSX" till höger om rubriken "Export". Ett e-postmeddelande med en länk för att ladda ner exporten kommer att skickas till din e-postadress när den är klar.