Try It!

Områden/Areas

I Atlas skapar du områden. Du kan använda dig av olika slags geografier (byggstenar) för att göra detta. En geografi är ett mindre fördefinierat geografiskt område, exempelvis postnummer, postort, fylke, län, etc.

Skapa Grupp/Add Group

En grupp fungerar som "behållare" till ett eller flera områden och gör det möjligt att gruppera områden av en viss typ eller användningsområde. Du skapar en ny grupp genom att klicka på knappen "+Group", fyller i ett namn på gruppen och klickar på spara/save. Den nya gruppen läggs nu till i listan på vänster sida. Minst en grupp behövs för att du ska kunna skapa områden i Atlas.

Områden/Areas

Ett område består av följande delar:

 • Namn
 • Färg
 • En eller flera geografier
 • Egna attribut (valfritt)

Områden/Areas är startplatsen när du arbetar med områden. Härifrån kan du:

 • Skapa ett nytt område
 • Importera områden från Excel-/CSV-filer
 • Visa detaljer om område
 • Redigera område
 • Bulkredigera områden (färg, attribut)
 • Zooma till område
 • Visa/dölja ett eller flera områden
 • Söka bland områden
 • Filtrera områden
 • Ta bort område/-n
 • Exportera områden till fil

Skapa nytt, ändra och ta bort område

För att skapa ett nytt område, klicka på gruppnamnet (se Skapa grupp ovan) och sedan på knappen "+" (add area) i vyn områden/areas.

 1. Fyll i ett namn på området i fältet "Name" och klicka på spara/save. Det nya området visas nu i listan till vänster, under gruppnamnet.
 2. Det nu skapade området öppnas i redigeringsläge och här väljer du den färg som området ska ha i kartan och i områdeslistan genom att klicka på "färgknappen", standardfärg är svart. Du kan välja mellan fördefinierade färger eller fylla i en s.k HEX-kod för den färg du vill ha.

 1. Välj typ av geografi/byggsten som området ska byggas upp av genom att klicka på knappen "Change" under rubriken "Geographies" i listan till vänster.

Lägg till och redigera geografier i området.

 1. Lägg till geografier, t ex postnummer, till området. Välj något av redigeringsverktygen "Select by click" eller "Select by lasso" och klicka eller rita i kartan för att lägga till geografier till ditt område.
 2. Ändra/redigera området med redigeringsverktygen "Select by click" eller "Deselect by lasso". De geografier som läggs till/tas bort med verktygen läggs nu till/tas bort i listan under "Geographies" till vänster i arbetsvyn och markeras med områdets färg i kartan. Ta bort geografier från området med redigeringsverktygen "Select by click" eller "Deselect by lasso".
 3. För att ångra redigering , välj "Undo" för att backa den senaste redigeringen och "Clear recent changes" för att backa tillbaka till där du var när du påbörjade redigeringen.

Spara dina ändringar genom att klicka på "Save" längst ned i områdeslistan.

Ta bort område

 • Klicka på namnet på det område i arbetsvyn som ska tas bort. Klicka sedan på de tre lodräta prickarna och välj "Delete"

 • Ett område kan även tas bort i editeringsläge. Klicka på namnet på det område som ska tas bort. Klicka sedan på "Edit" och sedan på "Delete".

Visa/Dölj områden på kartan

Av olika anledningar kan det finnas behov av att inte visa samtliga områden på kartan. Du kan enkelt välja att visa eller dölja ett eller flera områden. När du vill dölja flera områden samtidigt kan det underlätta att först filtrera fram de områden man vill dölja och sedan dölja dem alla på en och samma gång.

Visa/Dölj ett område:

 1. För muspekaren över namnet på området du vill visa/dölja i listan över områden i arbetsvyn.
 2. Klicka på ikonen, "ögat" för dölja/visa området.

Visa/Dölj flera områden:

 1. Markera de områden du vill visa/dölja genom att klicka på de tre lodräta prickarna till höger om gruppnamnet vari områdena som ska döljas finns.
 2. Välj "Select multiple". Till vänster om områdesnamnen visas kryssrutor. Kryssa i "Select all" för att välja alla områden eller enskilda kryssrutor för de områden som ska väljas och sedan döljas/visas.
 3. Scrolla ner längst ned i listan och klicka på någon av symbolerna "hide selected" eller "show selected" till höger om rubriken "Properties".